Podatki o podjetju

Enormis d.o.o., Maksimirska 129/1, 10000 Zagreb
Vpisano v trgovski register trgovskega sodišča v Zagrebu pod številko: 080697855
Osnovni kapital, vplačan v celoti: 20.000,00 kun
Žiro račun: HR2024020061100552938, SWIFT: ESBCHR22
MB: 2522535, DŠ: 14605617377
E-naslov: [email protected]; info telefon: +385 1 5534 720
*Cena klica in obračunska enota za klice se zaračunavata po ceni klica v fiksna omrežja uporabnikovega telekomunikacijskega operaterja.

Za pogoje poslovanja se uporablja poglavje III Zakona o varstvu potrošnikov (N.N.41/2014) – Sklepanje pogodb, sklenjenih zunaj poslovnih prostorov in na daljavo, od 57. do 79. člena.

SPLOŠNI POGOJI UPORABE SPLETNE TRGOVINE

A) VELJAVNOST SPLOŠNIH POGOJEV
A.1.) Splošni pogoji veljajo med stranko in podjetjem Enormis d.o.o. (v nadaljevanju: »prodajalec«) v zvezi z naročilom izdelkov s strani stranke prek spletne trgovine, objavljene na spletnem mestu prodajalca (v nadaljevanju: »enormis.si«).
A.2.) Stranka je katera koli fizična ali pravna oseba, ki je obiskovalec spletnega mesta enormis.si in prodajalcu odda naročilo za nakup posameznega izdelka in/ali skupine izdelkov prodajalca ter izbere vsaj en izdelek in ga doda v košarico, plača s kreditno kartico, bančnim nakazilom ali e-bančništvom oziroma naroči izdelek s plačilom po povzetju.
A.3.) Vse pogodbe, sklenjene med prodajalcem in stranko v zvezi z nakupom izdelkov prodajalca prek spletnega mesta enormis.si, urejajo določbe teh splošnih pogojev, zakoni, navedeni v preambuli splošnih pogojev, in Zakon o varstvu osebnih podatkov.
A.4.) Ti splošni pogoji so objavljeni na spletnem mestu enormis.si. Stranka ima možnost in je pooblaščena, da shrani ali natisne te splošne pogoje na svojem računalniškem sistemu.

B) NEVELJAVNOST DRUGIH POGODBENIH POGOJEV
B.1.) Ti splošni pogoji veljajo kot primarni in obvezni pravni vir, ki ureja pravno razmerje med prodajalcem in stranko in v zvezi s tem prevladujejo nad vsemi drugimi možnimi viri ter nadomeščajo vse druge pisne ali ustne pogodbe, pogoje in/ali dogovore med prodajalcem in stranko in/ali pogodbene pogoje drugih oseb, ki odstopajo od teh splošnih pogojev. V primeru neskladja med temi splošnimi pogoji in vsemi drugimi dogovori med prodajalcem in stranko bodo veljali ti splošni pogoji, razen če se pogodbeni stranki pisno ne dogovorita drugače.

C) VELJAVNOST RAZMERJA DO POTROŠNIKOV
C.1.) Ti splošni pogoji veljajo za vse osebe, ki se v skladu z zakonodajo Republike Hrvaške štejejo za potrošnike.

D) VELJAVNOST RAZMERJA DO TUJIH DRŽAVLJANOV
D.1.) Ti splošni pogoji veljajo tudi za fizične ali pravne osebe, ki imajo državljanstvo, ki ni državljanstvo Republike Hrvaške, ne glede na razlike v pravnem ali zakonskem položaju stranke in ne glede na njegovo dejansko sposobnost razumevanja hrvaškega jezika, v katerem so napisani ti splošni pogoji.
D.2.) Ti splošni pogoji veljajo tudi za osebe brez državljanstva, pa tudi za osebje tujih diplomatsko-konzularnih predstavništev ter za častne konzule in konzulate tujih držav na ozemlju Republike Hrvaške.

E) OGLAŠEVANJE
E.1.) Objave prodajalca predstavljajo osnovne prodajne pogoje, razen če prodajalec izrecno ne navede drugače.
E.2.) Opise in specifikacije izdelkov zagotavlja dobavitelj ali pa se prenesejo z uradnega spletnega mesta dobavitelja. Fotografije izdelkov dobimo pri dobavitelju ali pa so izdelki fotografirani v prostorih prodajalca. Prodajalec ni odgovoren za morebitna vizualna odstopanja pri prikazu izdelkov in njihovih specifikacij.
E.3.) Za namene oglaševanja določenih izdelkov spletno mesto enormis.si uporablja storitev ponovnega trženja Google Adwords. To je storitev družbe Google za ciljno oglaševanje. Storitev se uporablja za namene oglaševanja prek Google Search in omrežja Google Display za stranke, ki so že obiskale spletno mesto enormis.si. Od te storitve se lahko odjavite v Googlovih nastavitvah za oglase v vašem profilu Google.
E.4.) Izdelki na spletnem mestu enormis.si, ki so razstavni eksponati, so ustrezno označeni in so posledično morda na voljo z dodatnim popustom. Z naročilom takega izdelka stranka potrjuje, da se v celoti strinja z navedenimi lastnostmi izdelka. V tem primeru prodajalec ne jamči za dostavo v originalni embalaži, ampak v ustrezni embalaži.
E.5.) Prek spletnega mesta enormis.si je stranki omogočen nakup dela ponudbe izdelkov iz ponudbe prodajalca. Prikazane redne in akcijske cene na spletnem mestu enormis.si lahko odstopajo od cen v prodajalčevi trgovini.
E.6.) Enormis na spletno mesto v dobri veri postavlja vse materiale, fotografije in besedila, da stranki olajša izbiro med nakupom. Enormis ne jamči, da se fotografije izdelka popolnoma ujemajo z videzom samega izdelka. Fotografije so samo za ponazoritev in ne ustrezajo vedno v vseh podrobnostih dejanskemu videzu in vsebini izdelka. Zaradi možnosti individualnega prilagajanja zaslona računalnika, razlik, kako človeško oko zaznava barve, in podobnih spremenljivk prodajalec ne jamči, da se bodo dobavljeni izdelki popolnoma barvno ujemali z barvami izdelkov, kot jih stranke vidijo na zaslonu monitorja. Ne odgovarjamo za morebitne nenamerne napake v opisu izdelka. Če proizvajalec spremeni katero koli lastnost ali vsebino izdelka, lahko pride do razlik med dejanskim izdelkom in fotografijo izdelka ter izdelkom, opisanim na tem spletnem mestu. Vsi opisi se redno in podrobno preverjajo. V primeru neskladnosti med izdelkom, prikazanim na fotografiji, in dobavljenim izdelkom, ne gre za pomanjkljiv izdelek, zato ni podlage za vračilo izdelka.
E.7.) Če zaradi napake ali opustitve cena, objavljena v spletni trgovini, ni pravilna ali je bila medtem spremenjena, si pridržujemo pravico do spremembe. V tem primeru si pridržujemo tudi pravico, da vas obvestimo o spremembi ali pravilnosti cene in vam omogočimo možnost, da potrdite ali prekličete naročilo. Če se naročeni izdelki v času do vplačila na naš račun prodajo, bomo stranko obvestili in ji ponudili podoben izdelek ali vračilo kupnine.

F) NAROČANJE IZDELKOV
F.1.) Stranka lahko iz dela ponudbe prodajalca, ki je objavljena na spletnem mestu enormis.si, izbere želeni izdelek ali skupino izdelkov tako, da klikne na gumb »Dodaj v košarico«, s čimer izdelek ali skupino izdelkov doda v svojo košarico.
F.2.) S klikom na gumb »Naroči« da stranka prodajalcu nepreklicno ponudbo za nakup posameznega izdelka ali skupine izdelkov. Pred zaključkom nakupa lahko stranka spremeni stanje izdelka ali doda več izdelkov v košarico.
F.3.) Nakupa ni mogoče dokončati, če stranka ne potrdi, da se strinja s splošnimi pogoji.
F.4.) Nakup velja samo, če je naročilo pravilno izpolnjeno in zaključeno na spletnem mestu enormis.si. To velja tudi za dodatne zahteve, pogoje ali navodila stranke, ki so lahko povezani s kupljeno vsebino.
F.5.) Prek spletnega mesta enormis.si je stranki omogočen nakup izdelkov z registracijo in brez registracije.
F.6.) Če prodajalec izdelka ne more dostaviti, ker naročenega izdelka ni na zalogi ali ga ni mogoče naročiti pri dobavitelju, bo prodajalec stranko o tem čim prej pisno obvestil. Če stranka prejme obvestilo, da je naročeni izdelek na voljo v daljšem roku, ima možnost, da obdrži naročilo z novim rokom dostave, ki ji je bil sporočen, ali pa da naročilo prekliče. Če prodajalec stranko obvesti, da izdelka pri dobavitelju sploh ni mogoče naročiti, se s takšnim obvestilom pogodba prekine in naročilo prekliče, neavtorizirane transakcije s kreditnimi ali debetnimi karticami pa se nemudoma prekličejo in prodajalec bo stranki čim prej in najpozneje v 7 delovnih dneh vrnil kupnino (višjo za zakonsko predpisano obrestno mero), če je prišlo do plačila.
F.7.) Če stranka noče sprejeti brezhibnih/nepoškodovanih izdelkov, ki jih je predhodno naročila, ima prodajalec pravico, da od stranke zahteva povračilo stroškov dostave (manipulativni stroški).
F.8.) Vaše naročilo se šteje za potrjeno in veljavno šele, ko je bil ustvarjen račun.

G) POTRDILO PRODAJALCA
G.1.) Potrdilo o prejemu naročila stranke, ki ga stranka prejme po elektronski pošti po tem, ko je oddala naročilo izdelka prek spletnega mesta enormis.si, ne pomeni, da prodajalec sprejme naročilo.
G.2.) Sprejem naročila stranke s strani prodajalca bo sledil le, če bo plačilo vseh obveznosti plačila kupnine in vseh drugih s tem povezanih stroškov s strani stranke zagotovljeno v celoti in brez kakršnih koli pridržkov (ali če prodajalec izjemoma odobri drugače) in če je prodajalec potrdil razpoložljivost blaga v skladu s postavkami v naročilu stranke.
G.3.) Naročilo stranke se šteje kot sprejeto s strani prodajalca: – v primeru nakupa s plačilom pred dostavo blaga v trenutku, ko prodajalec prejme potrdilo o plačilu, o čemer bo stranka obveščena s posebnim elektronskim sporočilom.
– v primeru nakupa s plačilom ob dobavi blaga v trenutku, ko prodajalec odobri takšno dostavo, o čemer bo stranka obveščena s posebnim elektronskim sporočilom. Ob sprejemu naročila se šteje, da je med pogodbenima strankama sklenjena prodajna pogodba prek spletnega mesta enormis.si. Ob potrditvi naročila prodajalec ustvari račun, ki je stranki dostavljen najkasneje skupaj z dostavo blaga.
G.4.) Po sprejetju naročila stranke s strani prodajalca so pogoji vsake kupoprodajne pogodbe med stranko in prodajalcem fiksni in jih ni mogoče spremeniti, razen če se pogodbeni stranki drugače dogovorita v pisni obliki.

H) SPLOŠNO O NAČINU PLAČILA
H.1.) Vse navedene cene na spletnem mestu enormis.hr so ​​navedene v EUR, razen če ni izrecno določeno drugače. Cene vključujejo davek na dodano vrednost (DDV). Cene izdelkov ne vključujejo stroškov dostave, vnosa in montaže ter manipulativnih in drugih stroškov ločenih storitev.
H.2.) Internetni sistem enormis.si omogoča uporabnikom plačilo in nakup s kreditno ali debetno kartico, bančnim nakazilom, plačilom na pošti, FINA, spletnim bančništvom, plačilom v banki in plačilom ob prevzemu pošiljke (gotovina) v skladu s pogoji, določenimi v teh splošnih pogojih.
H.3.) Stranka se strinja, da lahko prodajalec v primeru suma zlorabe katere koli vrste plačila zahteva dodatna dokazila o veljavnosti takšnega načina plačila in ima v primeru, če takšna dokazila niso predložena, pravico začasno ustaviti transakcijo in preklicati naročilo.
H.4.) Stranka potrjuje in se strinja, da lahko njen ponudnik plačilnih storitev za izpolnitev obveznosti plačila, ki jo ima stranka do prodajalca, zaračuna stranki transakcijske stroške, ki prodajalcu niso znani. Stranka se strinja, da bo vse takšne stroške krila sama.
H.5.) Če je stranka oseba, ki ni državljan ene od držav članic Evropske unije, se možnost odbitka vstopnega davka presoja v skladu z veljavnimi mednarodnimi sporazumi o izogibanju dvojni ekonomski obdavčitvi. Prodajalec ne odgovarja za nobeno povračilo davka na dodano vrednost in/ali drugih veljavnih davkov stranke niti ne prevzema nikakršne obveznosti, da stranki pomaga pri vračilu davka na dodano vrednost in/ali drugih veljavnih davkov.
H.6.) Če namerava stranka blago plačati na bančni račun prodajalca (z bančnim nakazilom, e-bančništvom, s plačilom na pošti ali banki …), je treba v drugem koraku košarice na spletnem mestu enormis.si izbrati možnost »Plačilo na račun«, rok za plačilo stranke je 3 dni, po tem roku pa prodajalec ne jamči za razpoložljivost naročenih izdelkov. Obdelava naročila se začne od trenutka, ko je plačilo vidno na našem računu. Če je bilo plačilo izvedeno po roku in je blago na voljo, se začne postopek dostave. Če blago ni na voljo, se izvede vračilo preplačanih sredstev, povečanih za zakonske obresti po obrestni meri poslovne banke, pri kateri se vodi transakcijski račun, v največ 30 dneh od datuma plačila.

I) PLAČILO S KREDITNIMI ALI DEBETNIMI KARTICAMI
I.1.) Kreditna ali debetna kartica – plačilo neposredno prek interneta s pomočjo storitve plačila s kartico: Visa, American Express, MasterCard, Maestro, Diners in Discover. Plačilo na 12 brezobrestnih obrokov je možno s karticami Diners in Discovery Card, vse ostale kartice pa ponujajo brezobrestno obročno plačilo na 6 obrokov.
I.2.) Po izdaji zadevnega naloga za plačilo s kreditno ali debetno kartico stranke se stranka odpove kakršni koli pravici do prekinitve, preklica in/ali spremembe izvršitve zadevnega plačilnega naloga. Takšna odpoved velja samo za nepreklicnost plačilne transakcije in ne vpliva na pravice stranke v zvezi s prekinitvijo pogodbe. V tem smislu je stranka odgovorna za vse stroške in škodo, ki bi lahko v zvezi s tem nastali pri prodajalcu.
I.3.) Stranka je odgovorna za to, da ponudniku plačilnih storitev s kreditno ali debetno kartico zagotovi dovolj denarja za plačilo kupnine in vseh drugih ustreznih stroškov. To razmerje urejajo pravila med ponudnikom plačilnih storitev in stranko, da se pravica do plačila uveljavlja s kreditno ali debetno kartico, stranka pa po naročilu predloži popolne in natančne podatke o kreditni ali debetni kartici. V nasprotnem primeru stranka odgovarja za vso škodo in stroške, ki lahko nastanejo prodajalcu v zvezi s kršitvijo te obveznosti stranke.

J) PLAČILO PO PREVZEMU
J.1.) Pri plačilu kupljenega blaga po prevzemu pošiljke lahko stranka plačilo opravi le v gotovini ob dostavi.

K) DOSTAVA
K.1.) Prodajalec je dolžan naročeno blago dostaviti na naslov, ki ga stranka navede v naročilu, oddanem prek spletnega mesta enormis.si. Naročeni izdelki se dostavijo do vhoda v stanovanjsko stavbo, če dostop do stavbe ni prost, pa se dostava opravi do najbližje točke, kjer je možno razkladanje. Dostava se izvaja izključno na ozemlju Slovenije.
K.2.) Okvirni rok dobave izdelkov, ki so na zalogi, znaša od 2 do 4 delovne dni. Rok začne teči od trenutka, ko prodajalec prejme plačilo na bančni račun ali ko je odobrena transakcija s kreditno ali debetno kartico. Cena stroškov dostave je vidna v košarici. Za naročene izdelke, ki niso na zalogi, se prodajalec s stranko dogovori za približen datum dobave v skladu z običajnimi roki dobave dobaviteljev, ki običajno znašajo do 14 delovnih dni.
K.3.) Prodajalec je odgovoren za pravočasno in urejeno pošiljanje blaga iz svojih poslovnih enot in dostavo kurirjev, ni pa odgovoren za zamude, ki jih povzročijo ladijske storitve, višja sila, kot tudi za vse primere nemožnosti in/ali zamud pri dostavi, za katere so odgovorne kurirske službe.
K.4.) Če dostava kupljenega blaga ni mogoča na naslovu, ki ga navede stranka, ker stranka v dogovorjenem času ni na določenem naslovu iz njemu znanih razlogov, stroške naslednje dostave in vse druge možne stroške zaradi neuspele dostave krije izključno stranka.
K.5.) V primeru neuspešne dostave, kot je ta določena v točki L.4. teh splošnih pogojev, ali če izdelek ni prevzet in stranka o tem ni pisno obvestila prodajalca, ima prodajalec pravico, da po lastni izbiri shrani blago, stranki pa zaračunava stroške v višini 3 % zneska računa (plus DDV) na mesec in tako vztraja pri izpolnitvi pogodbe, ali pa da določi dodatni 15-dnevni rok, po izteku katerega pa ima pravico odpovedati pogodbo in blago prodati tretjim osebam, pri čemer je stranka dolžna plačati pristojbino za skladiščenje in manipulativne stroške.
K.6.) Izdelek se šteje za dostavljenega, ko stranka ali oseba, ki jo stranka pooblasti, podpiše pisno potrdilo in ga preda dostavni službi. Stranka je ob prevzemu izdelka dolžna preveriti morebitno škodo, in če škoda obstaja, jo mora nemudoma prijaviti dostavni službi, ki dostavlja blago. Stranka je dolžna zavrniti pošiljko, ki ima vidne poškodbe.
K.7.) Stranka mora prevzeto blago nemudoma oziroma v roku 14 dni od prevzema razpakirati in pregledati ter prodajalca obvestiti o morebitnih vidnih nepravilnostih blaga.
K.8.) Prodajalec lahko v primeru opaženih težav pri izvrševanju plačilne obveznosti stranke po lastni presoji odpove ali odloži dostavo blaga, dokler niso plačilne obveznosti s strani stranke v celoti izpolnjene.
K.9.) Če stranka noče sprejeti brezhibnih/nepoškodovanih izdelkov, ki jih je predhodno naročila, ima prodajalec pravico, da od stranke zahteva povračilo stroškov dostave (manipulativni stroški).
K.10.) V primeru osebnega prevzema izdelkov ni mogoče prevzeti takoj po plačilu, ampak je treba počakati na obvestilo prodajalca, da so izdelki pripravljeni na prevzem. Stranka bo po telefonu ali e-pošti obveščena, da je njeno blago pripravljeno za prevzem.

L) GARANCIJA/JAMSTVO
L.1.) Za blago, za katero velja garancija, če je tako navedeno na garancijskem listu ali računu, ki je stranki dostavljen po nakupu, garancija velja toliko časa, kot je navedeno na samem garancijskem dokumentu, obvezna garancija pa velja skladno z zakonskimi pogoji. Račun in garancijski list sta edina dokumenta, s katerima lahko stranka uveljavlja svoje pravice. Stranka je dolžna hraniti garancijski list in račun ves čas trajanja garancijske dobe.
L.2.) Garancijski pogoji začnejo teči z dnem izdaje računa za naročeno blago, prodajalec pa stranki jamči, da bo izdelek v garancijskem roku pravilno deloval, če bo stranka upoštevala navodila za uporabo. Servisna mreža zastopnikov proizvajalca se zavezuje, da bo na zahtevo stranke, podano v garancijskem roku, na lastne stroške in v lastnih ali pogodbenih servisnih prostorih odpravila vse napake in tehnične pomanjkljivosti izdelka, ki so nastale zaradi običajne uporabe v času trajanja garancijskega roka. Če napaka ni odpravljena v zakonsko predpisanem roku po prejemu izdelka v servis, se servis zaveže, da bo izdelek v dogovoru s prodajalcem zamenjal z novim ali vrnil denar. Zastopnik je dolžan zagotoviti servis in nadomestne dele tudi po izteku garancijske dobe do 7 let od datuma nakupa.
L.3.) Vsem električnim napravam je priložen garancijski seznam, ki vsebuje seznam pooblaščenih serviserjev, pri netehničnih izdelkih pa stranka uveljavlja svoje pravice z računom. Prodajalec je odgovoren za stvarne napake izdelka v skladu z določbami Zakona o obligacijskih razmerjih.
L.4.) Če je stranka prodajalca pravilno obvestila o napakah (vidnih in skritih), je prodajalec v zakonsko predpisanih rokih odgovoren za naslednje: (I) odprava napake, (II) zamenjava blaga z drugim blagom brez napake, (III) znižanje nabavne cene, (IV) možnost odpovedi pogodbe.
L.5.) Po izteku garancijskega obdobja izdelka prodajalec ne odgovarja več za napake.
L.6.) Stranka izključuje prodajalčevo odgovornost za kakršno koli škodo na osebah in stvareh, ki ni kupljeni izdelek, če je takšna škoda povzročena namerno ali zaradi malomarnosti stranke ali oseb, za katere je odgovorna, in sicer tudi v primeru, če pride do okvare kupljenega izdelka.

M) PRAVICA DO ODSTOPA OD NAKUPA IN VRNITVE BLAGA
M.1.) Izračun roka za enostransko odpoved pogodbe
Pogodbo lahko enostransko prekinete v 14 dneh brez navedbe razloga. Če želite enostransko odpovedati to pogodbo, nas morate o svoji odločitvi za enostransko odpoved pogodbe pred iztekom roka obvestiti z nedvoumno izjavo, poslano po pošti, faksu ali elektronski pošti, v kateri morate navesti svoje ime, naslov, telefonsko številko, faks ali e-naslov, za enostransko odpoved pogodbe pa lahko uporabite tudi priloženi primer obrazca. Rok za enostransko odpoved je 14 dni od dneva, ko je bilo blago, ki je predmet pogodbe, predano vam ali tretji osebi, ki ste jo določili vi in ki ni prevoznik.
M.2.) Vračilo plačanega zneska
Če boste enostransko odpovedali to pogodbo, vam bomo denar, ki smo ga prejeli, vključno s stroški dostave, vrnili brez odlašanja in najpozneje v 14 dneh od datuma, ko smo prejeli vašo odločitev o enostranski prekinitvi pogodbe, razen če ste izbrali drugo vrsto dostave, ki ni najcenejša standardna dostava, ki smo jo ponudili. Vračilo denarja bo izvedeno na enak način, kot je bilo izvedeno plačilo. Če se strinjate z drugim načinom vračila plačanega zneska, ne boste imeli nobenih dodatnih stroškov zaradi vračila. Vračilo denarja lahko izvedemo šele, ko nam je blago vrnjeno ali po tem, ko nam predložite dokazilo, da ste nam blago poslali nazaj.
M.3.) Vračilo blaga
Šteje se, da ste svojo obveznost pravočasno izpolnili, če nam blago pošljete ali ga predate nam oziroma osebi, ki smo jo pooblastili za prevzem blaga, pred iztekom zgoraj navedenega roka.
M.4.) Stroški vračila blaga
Neposredne stroške vračila blaga morate kriti sami.
M.5.) Odgovornost potrošnikov za zmanjšanje vrednosti blaga
Odgovorni ste za kakršno koli zmanjšanje vrednosti blaga, ki je posledica rokovanja z blagom, kar pa ne zajema posledic rokovanja z blagom zaradi ugotavljanja narave, lastnosti in funkcionalnosti blaga.
M.6.) Potrošnik je dolžan trgovca obvestiti o svoji odločitvi o odpovedi pogodbe pred iztekom roka za enostransko odpoved pogodbe bodisi prek obrazca za enostransko odpoved pogodbe bodisi s pisno zahtevo, v kateri izrazi svojo željo po odpovedi pogodbe.
M.7.) V primeru odpovedi pogodbe je vsaka pogodbena stranka dolžna drugi vrniti tisto, kar je prejela po pogodbi, v skladu z določbami tega odstavka. To pomeni, da prodajalec vrne kupnino z enakimi plačilnimi sredstvi, kot jih je uporabil potrošnik pri plačilu, stranka pa kupljeno blago vrne brez odlašanja.
M.8.) Potrošnik ni upravičen do enostranske odpovedi pogodbe, če:
1. pogodbo o storitvi trgovec v celoti izpolni, izpolnitev pa se je začela z izrecnim predhodnim soglasjem potrošnika in z njegovo potrditvijo, da je seznanjen z dejstvom, da bo izgubil pravico do enostranske odpovedi pogodbe iz tega razdelka, če je storitev v celoti izpolnjena;
2. je predmet pogodbe blago ali storitve, katerih cena je odvisna od sprememb na finančnem trgu, na katere trgovec ne more vplivati, in se lahko pojavijo med trajanjem potrošnikove pravice do enostranske odpovedi pogodbe;
3. je predmet pogodbe blago, izdelano po potrošnikovih specifikacijah, ali blago, ki je jasno prilagojeno potrošniku;
4. je predmet pogodbe hitro pokvarljivo blago ali blago, kateremu hitro poteče rok uporabe;
5. je predmet pogodbe zapečateno blago, ki iz zdravstvenih ali higienskih razlogov ni primerno za vračilo, če je bilo po dostavi odpečateno;
6. je predmet pogodbe blago, ki je zaradi svoje narave po dobavi neločljivo zmešano z drugimi stvarmi;
7. je predmet pogodbe dostava alkoholnih pijač, katerih cena je bila dogovorjena ob sklenitvi pogodbe, dostava pa lahko sledi šele po 30 dneh, če je cena odvisna od sprememb na trgu, na katere trgovec nima vpliva;
8. potrošnik izrecno zahteva obisk trgovca zaradi nujnih popravil ali vzdrževalnih del, med takšnim obiskom pa trgovec poleg tistih storitev, ki jih je potrošnik izrecno zahteval, opravi še nekatere druge storitve oziroma dobavi drugo blago poleg tistega, ki ga nujno potrebuje zaradi popravila ali vzdrževalnih del, ima potrošnik pravico do enostranske odpovedi pogodbe v zvezi s temi dodatnimi storitvami ali blagom;
9. je predmet pogodbe dobava zapečatenih avdio ali video posnetkov ali računalniških programov, ki se po dobavi odpečatijo;
10. je predmet pogodbe dobava časopisov, periodičnih publikacij ali revij, razen naročniških pogodb za takšne publikacije;
11. je pogodba sklenjena na javni dražbi;
12. je predmet pogodbe opravljanje nestanovanjskih nastanitvenih storitev, prevoznih storitvah, najem avtomobilov, dostava hrane in pijače ali storitve za prosti čas, če je dogovorjeno, da bo storitev opravljena na določen datum ali v določenem obdobju;
13. je predmet pogodbe dobava digitalnih vsebin, ki niso dostavljene na fizičnih medijih, če se je izpolnitev pogodbe začela z izrecnim predhodnim soglasjem potrošnika in z njegovo potrditvijo, da se zaveda dejstva, da bo izgubil pravico do enostranske odpovedi.
M.9.) Primer obrazca za enostransko odpoved, ki ga lahko najdete na našem spletnem mestu, lahko izpolnite in pošljete v elektronski obliki.
Po elektronski pošti vam bomo nemudoma poslali potrdilo o prejemu obvestila o enostranski odpovedi pogodbe.
M.10) Blaga, ki ga namerava stranka vrniti v 14 dneh, stranka ne sme nositi, uporabljati ali izvajati kakršnih koli drugih ukrepov, ki bi zmanjšali vrednost blaga. V obdobju, v katerem potrošnik uveljavlja pravico do vračila, mora blago hraniti z ustrezno skrbnostjo oziroma se mora vesti kot posebej previdna in vestna oseba. V primeru zmanjšanja vrednosti izdelka, ki je posledica ravnanja z izdelkom, se prodajalcu po lastni presoji povrne znesek prejete kupnine v glede na zmanjšano vrednost blaga ob upoštevanju objektivnih meril vsakega posameznega primera.

OBRAZEC O ENOSTRANSKI PREKINITVI (za spletno različico obrazca kliknite na POVEZAVO)

1. Ime, priimek in naslov potrošnika ____________________
2. Prejemnik: Enormis d.o.o., Maksimirska 129/1, 10000 Zagreb, e-naslov: [email protected]; info telefon: +385 1 5534 720
3. Spodaj podpisani _____________________ s tem izjavljam, da enostransko prekinjam prodajno pogodbo za naslednje blago/za opravljanje naslednje storitve _________________, naročene/prejete dne ______________________
– podpis potrošnika (le, če je ta obrazec izpolnjen na papirju),
– datum.

N) Odgovornost za stvarne napake
V skladu z določbami Zakona o obligacijskih razmerjih (členi 400–422) odgovarjamo za stvarne napake, ki so obstajale v času prenosa tveganja na stranko, in za tiste stvarne napake, ki nastanejo po prenosu tveganja na stranko, če so posledica vzroka, ki je obstajal že pred tem. O obstoju stvarne napake na kupljenem izdelku ste nas dolžni obvestiti takoj po ugotovitvi napake, vendar najkasneje v roku 2 mesecev. Ne odgovarjamo za napake na izdelku, ki se pojavijo na izdelku po preteku dveh let od nakupa izdelka.

O) DRUGO
O.1.) Vsaka pogodba, sklenjena na podlagi teh splošnih pogojev, bo shranjena v elektronski obliki prodajalčevega sistema, stranka pa lahko do nje dostopa prek prodajne službe prodajalca. Ko stranka potrdi, da se strinja s temi splošnimi pogoji, daje soglasje za zbiranje, obdelavo in hrambo pogodbe ter vseh z njo povezanih osebnih podatkov (ime, priimek, naslov, DŠ ipd.).
O.2.) S sprejemom teh splošnih pogojev stranka potrjuje, da je seznanjena in se strinja z določili splošnih pogojev, ki omogočajo uporabo sistema enormis.si.
O.3.) Za pogodbe, sklenjene na podlagi teh splošnih pogojev, se uporablja veljavna zakonodaja glede na sedež prodajalca. Uporaba Konvencije ZN o mednarodni prodaji blaga je izključena.
O.4.) Stranka potrjuje, da se zaveda, da se trenutni splošni pogoji neprestano spreminjajo in izboljšujejo, zato za vse prihodnje nakupe prevzema odgovornost, da je seznanjena s trenutnimi splošnimi pogoji, ki veljajo za spletno mesto enormis.si.
O.5.) Spremembe teh pogojev in določb pogodbe, sklenjenih na podlagi teh splošnih pogojev, so možne samo na podlagi pisnega dogovora pogodbenih strank. Ustne pogodbe in/ali dogovori niso dovoljeni.

VLOŽITEV PISNE PRITOŽBE
Pisno pritožbo lahko oddate po pošti na naslov Enormis d.o.o., Maksimirska 129/1, 10000 Zagreb, ali po elektronski pošti na naslov: [email protected].

REŠEVANJE SPOROV
V primeru spora med potrošnikom in trgovcem je mogoče prek spletnega obrazca za reševanje sporov vložiti prijavo pri Hrvaški gospodarski zbornici, Hrvaški obrtni zbornici ali Evropski komisiji oziroma sprožiti mediacijo pri Centru za mediacijo. Trgovec in potrošnik bosta morebitne spore poskušala rešiti sporazumno in po mirni poti, sicer je pristojno sodišče v Zagrebu.

V skladu z uredbami EU je mogoče spore v zvezi s spletnim nakupovanjem reševati prek platforme ODR, do katere lahko dostopate prek povezave http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Platformo lahko uporabljajo potrošniki in trgovci.

V Zagrebu, 15. 2. 2018
Enormis d.o.o.