Zbiranje osebnih podatkov
Z izpolnitvijo obrazca kupec dovoljuje, da podjetje Enormis kot upravljalec zbirke osebnih podatkov vse posredovane podatke in podatke o vsebini nakupov obdeluje, hrani in posredouje v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov. Osebni podatek je informacija, ki vas identificira: vaše ime, priimek, telefon, elektronski ali navadni naslov. Poleg podatkov, ki jih kupec vnese ob izpolnitvi pristopnega obrazca, se zbirajo tudi naslednji podatki o nakupu: naziv artikla, količina artikla, enota mere, šifra artikla, cena na enoto mere, vrednost nakupa, čas nakupa, številka dokumenta o nakupu – računa, ugodnosti: stanje/unovčene/izdane, popusti doseženi z nakupom s kartico zvestobe na posameznem artiklu.

Enormis d.o.o., zbira vaše podatke v primeru izvedbe spletnega nakupa, nakupa na podagi zahteve poslane na sedež podjetja, naročila kuponov, e-kuponov ter naročilu na e-novice, ostale e-publikacije, v primeru ankentiranja, nagradnih iger in podobnih aktivnosti. Osebni podatki, ki so pridobljeni preko spletne strani www.enormis.si za namen izvedbe spletnega nakupa, se uporabljajo izključno za potrebe izvedbe in dostave naročila, razen če ni uporabnik spletne strani posebej privolil v kakšno drugačno obliko uporabe posredovanih podatkov (naročilo kuponov ali e-kuponov, naročila na e-novice), ki se lahko uporabljajo za drugačne namene.

S podanim soglasjem uporabnik dovoljuje podjetju Enormis d.o.o., da kot upravljavec zbirke osebnih podatkov obdeluje zbrane osebne podatke za namene vzorčenja, anketiranja in statistične obdelave podatkov, za ugotavljanje uporabe storitev, prilagajanje ponudbe in segmentacije, za raziskave trga, obveščanje o ponudbi, novostih in ugodnostih, za pošiljanje e-novic in drugega oglasnega gradiva, obveščanju uporabnikov o storitvah spletne tregovine www.enormis.si in podjetja Enormis d.o.o., ter povezanih oseb in za druge oblike uporabe posredovanih podatkov, v katere uporabnik spletne strani posebej privoli.

Varovanje osebnih podatkov
Obvezujemo se, da bodo osebni podatki, pridobljeni preko spletnega mesta ali na drug, zgoraj opisan način, v celoti ostali hranjeni, varovani in obdelovani s strani podjetja Enormis d.o.o. Z vsemi pridobljenimi osebnimi podatki bo upravljavec spletnega mesta ravnal v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov in v skladu z evropsko zakonodajo.

Uporabnik z izpolnitvijo obrazca in s sprejetjem teh splošnih pogojev tudi potrjuje, da je seznanjen s pravico do vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov, ki se nanašajo nanj.

Vaši podatki so ustrezno zaščiteni pred izgubo, uničenjem, ponarejanjem, manipuliranjem in neavtoriziranim dostopom ali neavtoriziranim odkritjem s strani tretjih oseb.